QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN CÁ RÔ PHI GẮN LIỀN VỚI CÔNG TY

Công ty TNHH MTV Nguyễn Đức Chí chuyên cung cấp các dòng cá Rô Phi mới nhất trên thị trường. Công ty có trụ sở tại thị Tứ Hưng Đạo, Xã Hưng Đạo, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương.

Từ năm 2001, công ty chỉ phát triển ở mô hình chăn nuôi hộ gia đình với quy mô nhỏ. Đến năm 2004, bắt đầu phát triển sang mô hình trang trại và bắt đầu tiếp cận với dòng cá rô phi SoDan ( Đây là dòng rô phi tốt nhất thời bấy giờ).

Năm 2007 thành lập công ty lấy tên là công ty TNHH MTV Nguyễn Đức Chí, sau 03 năm thành lập công ty đã có đại lý ở khắp các tỉnh thành trên cả nước.

Năm 2010, công ty lại tiếp cận được dòng cá rô phi mới có tên là cá rô phi Đường Nghiệp. Cá rô phi Đường Nghiệp có tốc độ tăng trưởng hơn hẳn so với cá Sodan, và được xếp đứng đầu trong các dòng rô phi cho đến năm 2018.

Sau nhiều năm nghiên cứu của giới chuyên môn trong lĩnh vực Thủy Sản, đến năm 2018 đã sản xuất thành công dòng cá rô phi Bảo Lộc có tốc độ tăng trưởng vượt trội và tốt nhất từ trước tới nay. Công ty TNHH MTV Nguyễn Đức Chí được là đơn vị độc quyền dòng cá rô phi Bảo Lộc trên toàn quốc.

GIẢI THƯỞNG VÀ THÀNH TÍCH

Bằng khen của chủ tịch UBNN Tỉnh Hải Dương khen tặng danh hiệu hộ nông dân sản xuất kinh doanh gioirtrong 03 năm(2007 – 2009) ngày 28/12/2009 theo quyết định số 4551/QĐ- UBND do bà Nguyễn Thị Minh – Chủ tịch UBND Tỉnh đã ký.

Bằng khen của Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn khen tặng thành tích xuất sắc góp phần vào sự phát triển của ngành thủy sản Việt Nam, ngày 12/03/2009 theo quyết định số 643/QĐ-BNN do Bộ trưởng Cao Đức Phát đã ký.

Bằng khen của BCHTW Hội nông dân Việt nam khen tặng đạt danh hiệu “ Sao Thần Nông tháng” năm 2009 theo quyết định số:11/KT-HNDngayf 29/01/2010 của BCHTW Hội Nông dân Việt Nam do Chủ tịch Nguyễn Quốc Cường đã ký.

Bằng khen của Thủ Tướng chính phủ nước Cộng Hòa XHCN Việt Nam, số 531QĐ/TTG do ông Nguyễn Tấn Dũng ký ngày 07/05/2012 khen tặng “ đã có nhiều thành tích trong phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi từ năm 2007 đến năm 2011, góp phần vào sự nghiệp xây dựng CNXH và bảo vệ tổ quốc”

Giấy khen của Chủ tịch hội Doanh Nghiệp – cựu chiến binh tỉnh Hải dương, số 12/KT – DN – CCB do ông Hoàng Phi Thường ký ngày 10/10/2012 khen tặng đã có thành tích trong phong trào thi đua xây dựng hội và làm kinh tế giỏi, được hội DN – CCB tỉnh Hải Dương công nhận là hội viên xuất sắc năm 2012.