Cá rô phi Bảo Lộc 2021 – THUỶ SẢN ĐỨC CHÍ

cá rô phi Bảo Lộc có tốc độ tăng trưởng vượt trội so với các dòng rô phi khác !

  • Cùng một chu kỳ nuôi 6 tháng, mật độ thả , cho ăn và cách chăm sóc như nhau ( với điều kiện cho ăn đủ, thức ăn chất lượng tốt, đúng tiêu chuẩn), Cá rô phi thông thường sẽ đạt trọng lượng từ 0.7 – 0.8 kg; cá rô phi Đường Nghiệp đạt trọng lượng từ 0,9 – 1,1 kg; còn cá rô phi Bảo Lộc sẽ đạt trọng lượng từ 1,3 – 1,5 kg. Như vậy, cùng một chu kỳ nuôi 06 tháng cá rô phi Bảo Lộc sẽ lớn hơn cá rô phi thường từ 0.5 – 0.7 kg, lớn hơn cá Đường Nghiệp từ 0.3 – 0.4 kg

  • Cá rô phi Bảo Lộc có tốc độ tăng trưởng tốt.

  • Cá dày mình hơn, độ đồng đều của cá cao hơn

  • Tỷ lệ cá bị bệnh ít hơn

  • Khả năng chịu nóng và chịu lạnh của cá Bảo Lộc tốt hơn cá rô phi thông thường.

 

  • Thực tế cân mẫu tại ao,

+ khi thả cá biểu 3.3 g/con ( 300 con/kg), 1 tháng sau ( tháng thứ nhất) cá đạt 100 g/con;

+ tháng tiếp theo ( tháng thứ 2) cá đạt 300 g/ con;

+ tháng thứ 3 cá đạt 600 g/ con;

+ tháng thứ 4 cá đạt 900 g/ con;

+ tháng thứ 5 cá đạt 1.200 g/con;

+ tháng thứ 6 cá đạt 1.500 g/con.

  • Công ty TNHH MTV Nguyễn Đức Chí liên tục tuyển đại lý cấp 1 ở tất cả các tỉnh thành trên cả nước. Mong nhận được sự hợp tác của bà con chăn nuôi
  • Mọi chi tiết liên hệ: Tel: 0220 22222 16 / 03 999 2 8888

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *